2 4 2 Bartlomiej 1

 Ołtarz z zabytkowego kościoła św. Bartłomieja

 

Co najmniej od roku 1303 w Piekarach znajdował się drewniany kościółek pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. Z czasem musiał on ustąpić miejsca większej, murowanej świątyni konsekrowanej w 1849 roku, w której także zaplanowano należyte miejsce dla świętego patrona. Jego alabastrowa figura ustawiona została w ołtarzu głównym z lewej strony, poniżej Cudownego Obrazu Matki Bożej. Także wśród figur wykonanych z piaskowca czeskiego, zdobiących zewnętrzny frontowy mur kościelny przewidziano miejsce dla św. Bartłomieja i można go tam podziwiać wśród pozostałych uczniów Jezusa.

 

2 4 2 Bartlomiej 2

Figura św. Bartłomieja (ołtarz główny)

 

 

Do dzisiejszych czasów przetrwało kilka cennych elementów pochodzących z drewnianego kościółka: chrzcielnica, krucyfiks oraz nastawa ołtarzowa z obrotowym tabernakulum i dwoma figurami świętych: Bartłomieja i Mikołaja. Przez wiele lat zabytki te znajdowały się w kaplicy św. Rafała na Rajskim Placu obok bazyliki. Podczas jubileuszu 350-lecia kultu maryjnego w Piekarach zdecydowano o poświęceniu jednej z bocznych kaplic bazyliki pierwszemu patronowi piekarskiej parafii. Wówczas ołtarz i figury zostały odnowione, a w glorii nad ołtarzem pojawił się obraz przedstawiający kopię pierwszego wizerunku MB Piekarskiej. Całość umieszczono w prawej kaplicy obok prezbiterium. Krucyfiks i chrzcielnica natomiast stały się częścią ekspozycji otwartej w nowym budynku Muzeum Sanktuaryjnego.

Boża Opatrzność sprawiła, że zamysł kaplicy dedykowanej świętemu Bartłomiejowi doczekał się godnego zwieńczenia. W roku 2015 w dolnym tabernakulum znalazły swoje miejsce autentyczne relikwie św. Bartłomieja, przekazane piekarskiemu sanktuarium bezpośrednio przez Stolicę Apostolską z watykańskiej zakrystii bazyliki św. Piotra. Ich przekazanie na ręce kustosza sanktuarium miało miejsce w bazylice św. Bartłomieja na Zatybrzu. Warto podkreślić, że obecnie Piekary Śląskie są jedynym miejscem poza Wiecznym Miastem, gdzie autentyczność relikwii potwierdza certyfikat wydany przez władzę kościelną.

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia zaowocował m.in. zainicjowaniem w kaplicy św. Bartłomieja stałej adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwa w niej od roku 2016 od poniedziałku do piątku w godz. 10.45 – 17.30.

W Piekarskim Sanktuarium czcimy św. Bartłomieja w czasie odpustu przypadającego w niedzielę po 24 sierpnia (liturgia wspomina w tym dniu jego postać). W ramach odpustu odprawiane są obchody kalwaryjskie w sobotę poprzedzającą odpust o godz. 16.00, a w samym dniu odpustu celebrowana jest Msza święta o godz. 10.30 za jego wstawiennictwem, następnie o godz. 13.45 odmawiany jest różaniec na Kalwarii zakończony nieszporami w bazylice o godz. 15.00. W tym dniu figura świętego Bartłomieja przyozdabiana jest w czerwoną kapę symbolizującą męczeńską śmierć Apostoła oraz w zielony wieniec, który przypomina niebiańską chwałę do jakiej wyniesiony został święty Bartłomiej.

 

2 4 2 Bartlomiej 3

 

Litania do św. Bartłomieja Apostoła

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Bartłomieju, którego do Chrystusa przyprowadził św. Filip,
Święty Bartłomieju, któryś głosił Ewangelię w najbardziej barbarzyńskich krajach,
Święty Bartłomieju, któryś przyniósł wiarę ludom,
Święty Bartłomieju, któryś w miejscu, w którym składano ofiary bożkom, poniósł śmierć męczeńską,
Święty Bartłomieju, przyjacielu wszechmocnego Boga, posłany, aby zniweczyć wszystkich bogów pogan,
Święty Bartłomieju, któryś sto razy w ciągu dnia i sto razy nocą modlił się na kolanach,
Święty Bartłomieju, któremu towarzyszyli aniołowie niedopuszczający do Ciebie zmęczenia ani głodu,
Święty Bartłomieju, o twarzy i sercu zawsze niezmiennie pogodnym,
Święty Bartłomieju, wyjaśniający poganom prawdy wiary i udzielający chrztu,
Święty Bartłomieju, który otrzymałeś władzę przywracania wzroku ślepym i oczyszczania trędowatych,
Święty Bartłomieju, ukrzyżowany, odarty ze skóry i ścięty
Święty Bartłomieju, któryś przyprowadził Natanaela do Jezusa,
Święty Bartłomieju, któryś znad Jordanu wracał do Galilei z Jezusem,
Święty Bartłomieju, któryś znalazł Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy: Jezusa z Nazaretu, syna Józefa,
Święty Bartłomieju, godny synu Bożego Izraela, który idzie prostą drogą,
Święty Bartłomieju, na Ciebie z wielką miłością skierował Jezus swe oczy, bo widział w Tobie człowieka o sercu szczerym i czystym,
Święty Bartłomieju, który ujrzałeś niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego,
Święty Bartłomieju, siedmioma darami Ducha Święty przyozdobiony,
Święty Bartłomieju, pobożny i skupiony przed obliczem Bożym,
Święty Bartłomieju, abyśmy z grzechów naszych powstali,
Święty Bartłomieju, abyśmy szczerze pokutowali,
Święty Bartłomieju, abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Święty Bartłomieju, abyśmy w cnocie postępowali,
Święty Bartłomieju, abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Święty Bartłomieju, abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Święty Bartłomieju, abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Święty Bartłomieju, abyśmy nigdy w rozpacz nie wpadli,
Święty Bartłomieju, abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Święty Bartłomieju, abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili,
Święty Bartłomieju, abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Święty Bartłomieju, abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży; który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

K: Módl się za nami święty Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś św. Bartłomieja Apostoła dla wyznania prawdziwej wiary wsławił niezliczonymi cudami, spraw, abyśmy przez jego zasługi i modlitwy w tejże wierze niezachwiani, raczej wszystkie przeciwności przyjęli i uszu ognia piekielnego niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  

2 4 2 Bartlomiej 4

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.