3 - 11 września - NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ MB PIEKARSKIEJ

2 4 2 obraz 0

KRÓLOWO NASZA, ŚLĄSKA GOSPODYNI

BIEGNIJ DO SYNA Z PROŚBAMI NASZYMI

ZANIEŚ I ZŁÓŻ JE U TRONU JEZUSA,

BY NAS NIE ZMOGŁA SZATAŃSKA POKUSA...

 

Drodzy czciciele Matki Bożej Piekarskiej,

od ponad 350-ciu lat Maryja jest czczona w Piekarach jako "Mater Admirabilis" - Matka Przedziwna, jako ta która wsłuchuje się w każde nasze wołanie i wstawia się u Jezusa we wszelkich naszych potrzebach. Jej orędownictwo sięga nie tylko do ognisk rodzinnych, ale dużo głębiej - stąd św. Jan Paweł II nazwał Madonnę Piekarską Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. U Śląskiej Gospodyni wymodlonych zostało wiele łask dla odradzającej się w bólach wolności naszego narodu. Nadal potrzeba gorącego wołania, by oblicze polskiej ziemi zostało odnowione i by wokół nas panował pokój, zgoda i wzajemne zrozumienie oraz szacunek.

Niebawem przeżywać będziemy kolejne imieniny naszej Najlepszej Matki, którą czcimy nie tylko jako patronkę Piekarskiego Sanktuarium, ale także jako Opiekunkę Archidiecezji Katowickiej, Królową Śląska i Duchową Patronkę Miasta Piekary Śląskie. 12 września przypada kolejna rocznica zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Polski władca zmierzając na pole bitwy modlił się przed Cudownym Obrazem Panienki Piekarskiej i to Jej wstawiennictwu przypisuje sie sukces bitwy stoczonej przeciwko wojskom tureckim. Ufni w opiekę Maryi, przygotujmy się duchowo do tego świątecznego dnia. Od 3 do 11 września podczas wieczornego nabożeństwa (godz. 17.30, wtorek - godz. 17.00, niedziela - godz. 15.00) odprawiać będziemy nowennę, zawierzając Matce Najświętszej nasze rodziny, parafie, miejsca pracy, błagając by panowała w nich żywa wiara, nadzieja i miłość. Kto nie może modlić się w kościele, niech odda się w opiekę Maryi łącząc się duchowo z bazyliką.

 

Msze święte według porądku niedzielnego:

6.30, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30

O godz. 13.45 z Rajskiego Placu rozpoczniemy obchody różańcowe na Kalwarii

Nieszpory maryjne o godz. 15.00

 

 

 

W ramach nowenny odmawiamy następujące modlitwy:

1. Pieśń "Matko Piekarska"  - WERSJA ŚPIEWANA

1.Matko Piekarska, Opiekunko sławna,

Orędowniczko wszelkich łask,

Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,

Przyodziewając kraj nasz w blask.

 

Ciebie dziecięcym sercem błagamy:

Weź w swą opiekę zbożny nasz lud,

Lepszej od ciebie matki nie mamy,

Co by w błękity wiodła nas cnót. 

 

2. Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła,

Jako wojsk jego czujna straż,

Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,

Biorąc pod płaszcz swój hufiec nasz.

 

Ciebie...

 

3. Któraś w stolicy czeskiej przyodziała

Obraz twój sławny w nowy blask,

Kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała

Cudem zjednanych przezeń łask.

 

4. Matko, przed którą niegdyś monarchowie 

Kornie schylali zbrojną skroń,

Której rycerstwo, szlachta i wodzowie 

W hołdzie składali lśniącą broń.

 

2. Litania do MB Piekarskiej

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

Święta Maryjo - módl się za nami 

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad Pannami

Matko Słowa Bożego,

Matko wzajemnego przebaczenia

Matko Kościoła

Matko nadziei

Matko wolności

Matko hutników

Matko rolników

Matko wszystkich ludzi pracy

Matko pielgrzymów i wygnańców

Uzdrowienie chorych

Ucieczko grzesznych

Pocieszycielko strapionych

Przewodniczko w ciemnościach

Obrono upokorzonych

Siło słabych

Odwago cierpiących

Piekarska Pani cudami słynąca

Piekarska Pani oparcie ludu śląskiego

Piekarska Pani chroniąca niedzielę Bożą i naszą

Piekarska Pani umacniająca trwałość naszych rodzin

Opiekunko inwalidów

Opiekunko więźniów

Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka.

 

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych - prosimy Cię Matko

Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą

Weź w opiekę nas i nasze rodziny

Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą

Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego

Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego

Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi

Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament

Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych

Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności

Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli

Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła

Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła

Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była

Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy

Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką

Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem 

wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Modlitwa zawierzenia Maryi:

Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Pani i Patronko nasza. Od wieków upodobałaś sobie Piekary jako siedzibę swojej chwały i źródło łask na śląskiej ziemi. Jak ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego świętego obrazu, a Ty, Matko nasza, byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym obliczem składając Ci w ofierze nasze serca. 

Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje oczy matczyne. Pozwól nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie, a okaż swą łaskę szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym i słabym. Swoim możnym orędownictwem przyprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zeszli z drogi wiary i nie przestrzegają Bożych przykazań. Wszystkim uproś łaskę, aby żyli jak dzieci Boże. Wstawiaj się za nami, byśmy mogli uczciwie pracowaći godnie żyć. Otocz opieką wszystkie warsztaty pracy. Bądź Panią miast i wiosek, czuwaj nad naszymi drogami. Wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój. Strzeż naszych biskupów, kapłanów i wszystkie nasze parafie. Uproś błogosławieństwo naszym domom, rodzicom i dzieciom, tym wszystkim, którzy zawierzają się Tobie, Opiekunko Sławna.

Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo skieruje myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twojego, a naszego Odkupiciela, abyśmy tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.