Pieśni i modlitwy - do pobrania  pdf
  Pieśni i modlitwy - broszura do pobrania i wydrukowania: pdf
     

 

PIEŚNI PIEKARSKIE

1. Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask.
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
Przyodziewając kraj nasz w blask.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
Weź pod opiekę zbożny nasz lud.
Lepszej od Ciebie Matki nie mamy,
co by w błękity wiodła nas cnót.

Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła,
Jako wojsk jego czujna straż,
Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła,
Biorąc pod płaszcz Twój hufiec nasz.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy…

Któraś w stolicy czeskiej przyodziała
Obraz Twój sławny w nowy blask,
Kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała
Cudem zjednanych przezeń łask.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy

Matko, przed którą niegdyś monarchowie
Kornie schylali zbrojną skroń.
Której rycerstwo, szlachta i wodzowie
W hołdzie składali lśniącą broń.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy

O, Matko, którą czcili dygnitarze,
Zdobiąc wotami obraz Twój,
Której i Ojciec Święty złożył w darze
Złotej korony godny strój.

Ciebie dziecięcym sercem błagamy

Lud i kapłani, sercem Ci oddani,
Światli biskupi z różnych stron
Nieśli Ci w dani, jako swojej Pani,
Hymn ten błagalny przed Twój tron.

 

 

2. Nasza Pani Piekarska,
W Twych dłoniach skarb Bożych łask.
Więc do Ciebie wołamy: Maryjo, prowadź nas!

Przychodzimy dziś do Ciebie,
My, Twój wierny, śląski lud.
Pobłogosław nasze życie,
Nasz codzienny znój i trud.

Nasza Pani Piekarska…

Pobłogosław nam rodziny,
W swoje ręce weź ich los.
Stój na straży dnia każdego
Wśród radości i wśród trosk.

Nasza Pani Piekarska…

Pobłogosław i tych wiernych,
Którzy tu nie mogli przyjść,
Ale sercem są przy Tobie.
Pod Twym znakiem pragną żyć.

Nasza Pani Piekarska…

Pobłogosław wszystkich chorych
I w cierpieniu przy nich trwaj.
Spraw, niech pojmą jego wartość.
Nieś otuchę, pomoc daj.

Nasza Pani Piekarska…

Spójrz i na tych, którzy Ciebie
Jako Matki nie chcą znać.
Pomóż, by poznali Boga.
Naucz w świętej wierze trwać.

 

 

3. Z śląskich kopalń, pól i hut, z nizin, górskich grani
Garnie się roboczy lud do Piekarskiej Pani.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Weź Ojczyznę pod swój płaszcz przeciw wszystkim wrogom.
Nasza praca i trud nasz niechaj jej pomogą.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Rzekłaś kiedyś, widząc znój robotników w Kanie:
"Czyńcie wszystko, jak Syn mój da wam rozkazanie".
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Cieśla Józef, święty mąż, w swoim trudzie szarym
W Tobie moc znajdował wciąż, radość, siłę wiary.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

 

 

MODLITWY DO MB PIEKARSKIEJ

Litania do MB Piekarskiej
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami
Matko Słowa Bożego,
Matko wzajemnego przebaczenia
Matko Kościoła
Matko nadziei
Matko wolności
Matko hutników
Matko rolników
Matko wszystkich ludzi pracy
Matko pielgrzymów i wygnańców
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Przewodniczko w ciemnościach
Obrono upokorzonych
Siło słabych
Odwago cierpiących
Piekarska Pani cudami słynąca
Piekarska Pani oparcie ludu śląskiego
Piekarska Pani chroniąca niedzielę Bożą i naszą
Piekarska Pani umacniająca trwałość naszych rodzin
Opiekunko inwalidów
Opiekunko więźniów
Opiekunko ludzkich praw i godności człowieka.

Weź w opiekę Ojca świętego, naszych biskupów i kapłanów, zakony i wszystkich wiernych - prosimy Cię Matko
Weź w opiekę Śląsk i Polskę całą
Weź w opiekę nas i nasze rodziny
Przybliż swojego Syna tym, którzy w Niego nie wierzą
Abyśmy nie grzeszyli przeciw miłości Boga i bliźniego
Abyśmy nigdy nie odeszli od Ciebie i Syna Twego
Aby każda spowiedź prawdziwie jednała nas z Bogiem i ludźmi
Abyśmy zawsze godnie przyjmowali Najświętszy Sakrament
Abyśmy chronili wszelkie życie, także życie dzieci nienarodzonych
Abyśmy wyrzekli się pijaństwa i złych skłonności
Abyśmy w godziwych i zdrowych warunkach żyć mogli
Abyś budowę nowych kościołów wyjednać nam raczyła
Abyś nas u Swego wizerunku co roku w licznych rzeszach gromadzić raczyła
Abyś w godzinę śmierci wsparciem nam była
Abyśmy nigdy nie poddali się zwątpieniu i rozpaczy
Abyśmy kiedyś z Tobą mogli oglądać Boga

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Spraw, prosimy Cię, wszechmogący Boże, aby wierni Twoi, którzy się cieszą imieniem i opieką
Najświętszej Maryi Panny, i którzy czcza Jej sławny Obraz Piekarski, za Jej miłościwym wstawiennictwem
wolni byli od wszelkiego zła na ziemi, i zasłużyli na dojście do wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

Modlitwa zawierzenia Maryi:
Cześć oddajemy Ci, Matko Chrystusowa, Pani i Patronko nasza. Od wieków upodobałaś sobie Piekary jako siedzibę swojej chwały i źródło łask na śląskiej ziemi. Jak ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego świętego obrazu, a Ty, Matko nasza, byłaś im ostoją wiary w Boga i wierności Kościołowi, tak i my gromadzimy się przed Twoim łaskawym obliczem składając Ci w ofierze nasze serca.
Z wysokości ołtarza patrzą na nas Twoje oczy matczyne. Pozwól nam, Matko, podnieść ufne spojrzenie ku Tobie, a okaż swą łaskę szczególnie tym, którym ciężko na sercu, ludziom spracowanym, zmęczonym, chorym i słabym. Swoim możnym orędownictwem przyprowadź do Serca Bożego braci naszych, którzy zeszli z drogi wiary i nie przestrzegają Bożych przykazań. Wszystkim uproś łaskę, aby żyli jak dzieci Boże. Wstawiaj się za nami, byśmy mogli uczciwie pracowaći godnie żyć. Otocz opieką wszystkie warsztaty pracy. Bądź Panią miast i wiosek, czuwaj nad naszymi drogami. Wyjednaj nam moc wiary, bezpieczeństwo, pomyślność w poczynaniach, radość, nadzieję i pokój. Strzeż naszych biskupów, kapłanów i wszystkie nasze parafie. Uproś błogosławieństwo naszym domom, rodzicom i dzieciom, tym wszystkim, którzy zawierzają się Tobie, Opiekunko Sławna.
Niech Twoja dobroć i Twoje przemożne pośrednictwo skieruje myśli i czyny nasze do Jezusa, Syna Twojego, a naszego Odkupiciela, abyśmy tak jak Ty, wszystko czynili dla Niego. Amen.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.