CYKL KATECHEZ DLA DOROSŁYCH

OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA

28 września 2018 - godz. 18.45

kawiarenka w centrum pielgrzymkowym

katechezy dla dodrosłych 1080x675

 

Od lat w naszej parafii grupa osób spotykała się na medytacjach biblijnych. Od końca września chcemy te spotkania przekształcić w katechezę dorosłych w formie lectio divina. Zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza dorosłych, na comiesięczne spotkania w ostatni piątek miesiąca po mszy św. wieczornej w kawiarence.

Lectio Divina (łac. pobożne, duchowe czytanie) – jest jednym ze sposobów czytania Pisma św. prowadzących do lepszego poznania Boga i Jego zbawczych planów w Jezusie Chrystusie, także w odniesieniu do naszego osobistego życia. To czytanie i rozważanie Pisma Świętego jako Słowa Bożego, odbywające się w poddaniu Duchowi Świętemu i przechodzące w medytację, modlitwę i kontemplację. To wszystko ma prowadzić do czynu, do podejmowania codziennych decyzji w oparciu o te cztery filary: czytanie – medytacja – modlitwa – kontemplacja.
Lectio divina stanowi część tradycji Kościoła Katolickiego. Jako forma pogłębiania życia duchowego znana była już w okresie patrystycznym (IV–V w.), rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by zaniknąć prawie całkowicie w XV wieku. Zaczęła się odradzać w XX wieku wraz z rozwojem francuskiego ruchu biblijno-liturgicznego.
Papież Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników kongresu z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia konstytucji dogmatycznej Dei Verbum, jednego z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego II, poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym. 

Zapraszam do spotkania z Bogiem i Jego słowem.
Niech lectio divina będzie przewodnikiem na tej drodze.
Niech wprowadzi nas w nowe doświadczenia, nieplanowane, wynikające bardziej z łaski Bożej, niż z ludzkich schematów i własnych planów.

ks. Krzysztof Fulek

 

 

 

facebook znajdz nas

************************

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.