Okazja do spowiedzi świętej w bazylice

od wtorku do soboty

11.00 - 13.00

15.30 - 18.00

oraz 15 min. przed każdą Mszą świętą

 
 

OSOBY NIEDOSŁYSZĄCE LUB Z INNYMI OGRANICZENIAMI FIZYCZNYMI

MOGĄ WYSPOWIADAĆ SIĘ PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ  W ZAKRYSTII.

W TAKIEJ SYTUACJI NALEŻY ODPOWIEDNIO WCZEŚNIEJ PRZYJŚĆ DO ZAKRYSTII

I POPROSIĆ KAPŁANA O SPOWIEDŹ.

Pamiętajmy, że spowiedź jako sakrament jest czasem spotkania z miłosiernym Bogiem, który w Swoim Synu Jezusie Chrystusie pojednał nas ze sobą przez Swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Zadbajmy o to, by przystępując do sakramentu pokuty i pojednania w należyty sposób przygotować serce na przyjęcie daru Bożego miłosierdzia.

Przygotowującym się do spowiedzi polecamy stronę internetową:

www.spowiedz.katolik.pl

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.