2 4 3 centrum pielgrzymkowe

CENTRUM PIELGRZYMKOWE

Czynne codziennie:

8.30 -16.30

Adres: 
ul. ks. Ficka 7a
41-940 Piekary Śląskie
tel. +48 (32) 767-99-81


Centrum pielgrzymkowe, znajdujące się przy Bazylice piekarskiej służy:

- wszechstronną informacją o Sanktuarium i jego otoczeniu

- proponuje usługi przewodnika sanktuaryjnego, tak dla indywidualnych pątników jak i grup pielgrzymkowych wcześniej zgłoszonych

- daje możliwość porad duszpasterskich

- poleca książki, płyty, kasety, widokówki i przewodniki

- zaprasza na odpoczynek do kawiarenki lub Ogrodu Anioła

- przyjmuje zgłoszenia pielgrzymek

- prowadzi wpisy do Złotej Księgi Sanktuaryjnej w intencji osób żywych, jak i zmarłych, za które odprawiana jest Msza święta przed cudownym obrazem w Bazylice w każdą sobotę o godz. 6.30

- przyjmuje intencje mszalne indywidualne i zbiorowe

- oferuje dostęp do toalety i ciepłej wody

Ponadto oferujemy możliwość wynajmu lokalu zajmowanego przez kawiarenkę na dogodnych warunkach do celów konferencyjnych. Kawiarenka posiada niezależne zaplecze kuchenne i sanitarne.


ZGŁASZANIE GRUP ZORGANIZOWANYCH:
Zorganizowane grupy pragnące pokłonić się przed Cudownym wizerunkiem Piekarskiej Panienki proszone są o uprzedni kontakt telefoniczny lub osobisty z Centrum Pielgrzymkowym. Wówczas należy podać następujące informacje:

- Data przyjazdu i orientacyjna godzina

- Telefon kontaktowy

- Orientacyjna wielkość grupy

- Specyfika grupy (z kapłanem lub bez, dzieci, młodzież, emeryci, Żywy Różaniec itp.)

- Całkowita ilość czasu przeznaczona na wizytę

- Chęć dołączenia się do parafialnej Mszy świętej lub odprawienia osobnej, chęć skorzystania z usług przewodnika

- Warto również poinformować czy grupa odwiedzała już nasze Sanktuarium

- Dla zainteresowanych istnieje możliwość odpłatnego zamówienia ciepłego/zimnego napoju i/lub ciasta w ramach oferty kawiarenki działającej przy centrum pielgrzymkowym

ZAMAWIANIE PRZEWODNIKA:
Zgłaszając (telefonicznie lub osobiście) w centrum pielgrzymkowym grupę pragnącą odwiedzić nasze Sanktuarium można zamówić  przewodnika, który oprowadzi zainteresowane osoby po obiektach wchodzących w jego skład. W zależności od dyspozycyjności czasowej grupy trasa zwiedzania może obejmować samą Bazylikę lub więcej miejsc.
Pełna trasa zwiedzania obejmuje:
Bazylikę, Rajski Plac, Kaplicę Matki Bożej Lekarki, Muzeum Sanktuaryjne, Kalwarię, opcjonalnie kaplicę św. Barbary oraz tzw. Studzienkę.
Nasi przewodnicy działają na rzecz Sanktuarium jako wolontariusze, a ich usługi nie są objęte ustalonym cennikiem. Będziemy jednak niezmiernie wdzięczni, jeśli docenią Państwo ich trud, fachowość, poświęcony czas i zaangażowanie, składając w Centrum Pielgrzymkowym dobrowolną ofiarę na potrzeby naszego Sanktuarium.

MSZA ŚWIĘTA PRZED CUDOWNYM OBRAZEM MATKI BOŻEJ:
Ze względu na całoroczny ruch pielgrzymkowy w naszym Sanktuarium specjalnie z myślą o przybywających tutaj pątnikach codziennie (poniedziałek – sobota) odprawiana jest Msza święta o godz. 10.00. Wszystkie zgłoszone grupy, które przybywają ze swoim kapłanem lub bez niego zawsze podczas tej Mszy świętej są pozdrawiane w szczególny sposób.

Każda grupa, która nawiedza Piekarskie Sanktuarium może uczestniczyć w jakiejkolwiek  Mszy świętej w ramach harmonogramu przewidzianego na dany dzień tygodnia, jak również poprosić o udostępnienie Bazyliki w innej porze, jednak warunkiem koniecznym dla odprawienia dodatkowej Mszy świętej jest wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru w Centrum Pielgrzymkowym oraz zapewnienie WE WŁASNYM ZAKRESIE obecności kapłana mogącego odprawić taką Mszę świętą. Zgłoszenie grupy, która pragnie skorzystać z możliwości odprawienia osobnej Mszy świętej powinno mieć miejsce (ze względów logistycznych) najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wizyty. W szczególnych sytuacjach zgłoszenie może nastąpić później, jednak wówczas należy liczyć się ze znacznymi ograniczeniami czasowymi lub brakiem możliwości odprawienia dodatkowej Mszy świętej.

Prosimy szczególnie, aby telefonicznie zgłaszać niezwłocznie opóźnienia w podróży mogące wpłynąć na zmianę ustalonej wcześniej godziny odprawienia Mszy świętej. W przypadku braku informacji ze strony grupy i opóźnieniu powyżej 30 minut zgłoszenie uważa się za niedokonane.

PAMIĄTKI:
Centrum pielgrzymkowe zasadniczo funkcjonuje jako biuro obsługi pielgrzymów, dlatego w jego ofercie znajdują się jedynie wybrane materiały promujące Sanktuarium i najbardziej popularne pamiątki. Osoby zainteresowane zakupem dewocjonaliów prosimy o korzystanie z usług sklepiku parafialnego mieszczącego się na Rajskim Placu.

Osobom pozbawionym możliwości osobistego zwiedzenia Sanktuarium, a pragnącym zakupić pamiątki lub książki z naszej bogatej oferty wydawniczej oferujemy możliwość skorzystania z opcji wysyłki pocztowej, jednak po uprzednim dokonaniu wpłaty określonej kwoty na konto parafii.Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.