Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny Siostrze Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo. W roku 1835 s. Katarzyna oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Maryi jest, by młode dziewczęta poświęcały Jej więcej czasu. W wyniku tego powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a widocznym znakiem przynależności do wspólnoty stał się cudowny medalik, którego wzór otrzymała od Maryi s. Katarzyna.

Początki Wspólnoty Dzieci Maryi w naszej parafii sięgają końca lat 20-tych naszego wieku. Początkowo była to Kongregacja Mariańska dziewcząt i chłopców, ale z biegiem czasu zmieniono nazwę na Wspólnota Dzieci i Młodzieży Maryi, wspólnotę dla dziewcząt. 
 

 
 
Obecnie nasza wspólnota liczy nieco ponad 30 dziewcząt, podzielone na trzy grupy wiekowe, nad którymi czuwają wspaniałe animatorki: Marta, Martyna, Julia i Marta. Opiekunem wspólnoty jest obecnie ks. Rafał Mucha. 
 
 
Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 i mają różny charakter: formacyjny, muzyczny, katechizmowy, liturgiczny, zabawowy.

– ćwiczenia lektorskie. Zbiórki w poniedziałki o 19.00. Opiekunem grupy jest ks. Adam Zgodzaj.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.