Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny Siostrze Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo. W roku 1835 s. Katarzyna oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Maryi jest, by młode dziewczęta poświęcały Jej więcej czasu. W wyniku tego powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a widocznym znakiem przynależności do wspólnoty stał się cudowny medalik, którego wzór otrzymała od Maryi s. Katarzyna.

Początki Wspólnoty Dzieci Maryi w naszej parafii sięgają końca lat 20-tych naszego wieku. Początkowo była to Kongregacja Mariańska dziewcząt i chłopców, ale z biegiem czasu zmieniono nazwę na Wspólnota Dzieci i Młodzieży Maryi, wspólnotę dla dziewcząt. 

Obecnie nasza wspólnota liczy nieco ponad 30 dziewcząt, podzielone na trzy grupy wiekowe, nad którymi czuwają animatorki. Opiekunem wspólnoty jest obecnie ks. Rafał Mucha. 

Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 i mają różny charakter: formacyjny, muzyczny, katechizmowy, liturgiczny, zabawowy.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.