Wspólnota osób modlących się do Maryi Patronki Dobrej śmierci za żywych, cierpiących i zmarłych. Formacja przez dzień skupienia, pielgrzymki, rekolekcje i spotkania modlitewne. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Władysław Nieszporek

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.