Grupa Przewodników to wolontariusze odpowiednio przygotowani do służby na rzecz Sanktuarium przez oprowadzanie pielgrzymów i opiekę nad muzeum sanktuaryjnym. Podstawowe zadanie przewodników to przekazywanie historii tego miejsca i ukazywanie ciągłości kultu Maryjnego. Z ich posługi może korzystać (grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne) każdy kto zgłosi takie zapotrzebowanie w biurze Centrum Pielgrzymkowego. Dostępni są przewodnicy w języku francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Kursy dla przewodników są organizowane raz na 5 lat. Spotkania formacyjne dla przewodników odbywają się raz w miesiącu. Odpowiedzialnym za grupę jest kustosz Sanktuarium ks. proboszcz Władysław Nieszporek.

Bliższe informacje pod numerem telefonu centrum pielgrzymkowego: 519 512 902.

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.