Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu - Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób, chociaż każdy odmawia tylko jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu", rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca Św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: "Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę".
 

 
 
* Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. 
* Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów. 
* Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc. 
 
 
Spotkania formacyjne odbywają się pod przewodnictwem ks. Opiekuna, którym jest ks. Adrian Lejta, w trzecią środę miesiąca. Natomiast w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.00 jest odmawiany różaniec wynagradzający.
 
 
Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
 
•w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
•Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
•Ofiarowania Pańskiego (2 II),
•Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
•Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
•Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
•w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
•oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.