2 6 3 aktualni ksieza

 

- KS. WŁADYSŁAW NIESZPOREK - PROBOSZCZ, KUSTOSZ SANKTUARIUM, PRAŁAT

Pochodzi z Rybnika - Golejowa. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Herberta Bednorza 15 kwietnia 1976r. w katowickiej katedrze. Jest magistrem teologii, kapelanem Jego Świątobliwości, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej oraz Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej. Pełni funkcję proboszcza i kustosza piekarskiego Sanktuarium od 1998r.

- KS. KRZYSZTOF SZUDOK - SPOWIEDNIK

Pochodzi z parafii Chrystusa Króla w Hołdunowie. Jest magistrem inżynierem górnictwa i magistrem licencjatem teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 11 maja 1996r. Od tego czasu był wikariuszem w parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju, MB Różańcowej w Chropaczowie, MB Królowej Różańca św. w Łaziskach Górnych i w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej-Goduli. Ostatnio pełnił funkcję proboszcza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rudzie Śląskiej-Chebziu. W piekarskim sanktuarium od 2011r.

- KS. ADRIAN LEJTA - WIKARY

Pochodzi z parafii św. Stanisława bpa i męcz. w Żorach. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach  10 maja 2008r. Od tego czasu był wikariuszem w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Katowicach Szopienicach. Katechizuje w ZSZ im. S. Ligonia w Piekarach Śląskich.  W piekarskim sanktuarium od 2012r.

- KS. ADAM ZGODZAJ - WIKARY

Pochodzi z parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Wiktora Skworca 18 maja 2013r. w katowickiej katedrze. Pełni posługę katechety w ZSZ im. S. Ligonia w Piekarach Śląskich. W piekarskim sanktuarium od 2013r.

- KS. RAFAŁ MUCHA - WIKARY

Pochodzi z parafii MB Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach-Orłowcu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 14 maja 2011r. w katowickiej katedrze. Dotychczas był wikarym w parafii NSPJ w Mysłowicach. Pełni posługę katechety w MSP nr 5 w Piekarach Śląskich. W piekarskim sanktuarium od 2014r.

- KS. MARCIN MATONÓG – WIKARY

Pochodzi z parafii MB Częstochowskiej w Knurowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. abpa Damiana Zimonia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach  13 maja 2006r.  Dotychczas posługiwał w parafiach: Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach, Jezusa Chrystsa Dobrego Pasterza w Chorzowie oraz MB Częstochowskiej w Katowicach - Podlesiu. W piekarskim sanktuarium od 2016r.

- KS. PIOTR KONTNY - rezydent

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Damiana Zimonia 9 maja 2009r. w katowickiej katedrze. Dotychczas był wikarym w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach oraz bł. Karoliny w Tychach. Obecnie został skierowany na studia w Rzymie (Pontificia Università della Santa Croce).

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.