Piekary Slaskie Muzeum Sanktuaryjne

 

M U Z E U M    S A N K T U A R Y J N E

ul. ks. Ficka 7a

41-940 Piekary Śląskie

kom. 500 278 677

+48 (32) 767 9 81

 

Muzeum jest czynne w godzinach otwarcia Centrum Pielgrzymkowego,

Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu, pod opieką przewodnika.

 

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.