2 4 2 kalwaria glowna

 

"Piekaryś sobie obrała Panno Marya
Jest ozdobą Twoją ta Kalwarya,
Góra święta obstrojona
Męka Pańska przedstawiona dla grzeszników"
Modlitwa Tomasza Nowaka, 18.04.1890 r. (Piekarska Księga Kalwaryjska)

 

 

BRAMA KALWARII OTWARTA JEST W GODZINACH:

Styczeń - Marzec     7.00 - 16.00

Kwiecień - Wrzesień     7.00 - 20.00

Październik - Grudzień    7.00 - 17.00

 

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.