Kaplice zaprojektowane przez Edwarda Schneidera, zbudowane są w różnych stylach architektonicznych i urozmaiconym układzie urbanistycznym. Rozmieszczono je tak, aby pielgrzymom ułatwić swobodne przemieszczanie się. We wszystkich kaplicach nad drzwiami, w drewnianych krzyżach umieszczono pod charakterystycznymi czarnymi szybkami kamyki z Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. We wschodniej części Kalwarii znajduje się Ogród Oliwny z Doliną Jozafata. W Ogrodzie Oliwnym już w 1890 roku posadzono 42 gatunki egzotycznych drzew i krzewów. Jest też Góra Oliwna z drewnianą rzeźbą Chrystusa modlącego się przed męką i nieco oddalone kamienne figury śpiących Apostołów Piotra, Jakuba i Jana oraz most na rzece Cedron. Historyczne sceny z ostatnich dni Chrystusa przedstawiają ponadto dodatkowe kaplice: Wieczernik, Dwór Annasza, Dom Piłata, Pałac Kajfasza, Pałac Heroda. Osobliwą Kaplicą są Gradusy - Święte Schody, po których po dziś dzień tradycyjnie przechodzi się na kolanach i boso.

 

2 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 1

Kaplica Heroda

 

2 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 2

 IV Stacja Drogi Krzyżowej

 

Kalwaria - cienista świątynia

Równocześnie z budową kaplic sadzono drzewa. Wzdłuż kalwaryjskich ścieżek i między kaplicami rosną okazy buka zwyczajnego i robinii akacjowej, a także drzewa o pięknym pokroju jak klony zwyczajne, jawory, lipy drobno - i szerokolistne, kasztanowce zwyczajne, sosny zwyczajne i modrzewie europejskie. Pokryte bogatą roślinnością kalwaryjskie wzgórze stanowi jedyną w swoim rodzaju zacienioną i wyciszoną oazę, z niepowtarzalną atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi, rozmyślaniom i modlitwie.

 

2 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 32 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 4a

 

2 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 5

 

2 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 72 4 2 kalwaria kaplice pasyjne 9

 

BRAMA KALWARII OTWARTA JEST W GODZINACH:

Styczeń - Marzec     7.00 - 16.00

Kwiecień - Wrzesień     7.00 - 20.00

Październik - Grudzień    7.00 - 17.00

 

Copyright Bazylika Piekary © All Rights Reserved.